Loading…
SKUP 2022 has ended
Program for SKUP-konferansen i Tønsberg 1. - 3. april 2022
Back To Schedule
Friday, April 1 • 18:15 - 20:15
Bare på SKUP: To timar med AI

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Dette er ei unik moglegheit for alle journalistar og redaktørar som lurar på kva AI – kunstig intelligens – er for noko. I to timar vil nokre av dei framste ekspertane Noreg har på feltet, presentere kva for store journalistiske moglegheiter som finst. Sesjonen byrjar med presentasjonar av AI og startar slik:
Gustavo Mello – What can AI do for journalism?
Yuri Kasahara og Anis Yazidi – Using AI to detect online hate speech
Pedro Lind og Daniel Thilo – Using AI to understand the spreading of fake news
Etterpå er det moglegheit for spørsmål, diskusjonar og kanskje hjelp med eit prosjekt du kan tenkje deg å jobbe med. 
Ei rad store, internasjonale media eksperimenterer med kunstig intelligens. Men kva er kunstig intelligens? Kva kan kunstig intelligens gjere betre enn tradisjonell journalistikk? Korleis kan kunstig intelligens endre gravejournalistikk. AI Lab og Institutt for journalistikk og mediefag samarbeider med fleire norske og internasjonale graveteam. I denne sesjonen får du sjå nokre dømer på bruk av kunstig intelligens som kan vere nyttige for gravande journalistar.

Speakers
avatar for Yuri Kasahara

Yuri Kasahara

Forsker, NIBR
Yuri Kasahara er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR
avatar for Daniel Thilo Schröder

Daniel Thilo Schröder

Postdoktor, Simula Research Laboratory
Daniel Thilo Schröder er postdoktor Simula Research Laboratory.
avatar for Gustavo Mello

Gustavo Mello

Leder, OsloMet AI Lab
Gustavo Mello er leder av OsloMet AI Lab.
avatar for Anis Yazidi

Anis Yazidi

Professor, OsloMet
Anis Yazidi er professor og leiar av Nordic Centre for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research (NordSTAR) og Yuri Kasahara, forskar på NIBR, OsloMet.
avatar for Pedro Lind

Pedro Lind

Professor, OsloMet
Pedro Lind er professor og leiar av Nordic Centre for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research (NordSTAR) og Daniel Thilo Schroeder, Postdoctoral Fellow, Department of High-Performance Computing, Simula Research Laboratory
avatar for Anders Graver Knudsen

Anders Graver Knudsen

OsloMet
Anders Graver Knudsen er koordinator for journalistikkutdanninga på OsloMet.
avatar for Roy Krøvel

Roy Krøvel

Professor, OsloMet
Roy Krøvel er professor i journalistikk ved OsloMet.


Friday April 1, 2022 18:15 - 20:15 CEST
Steinkloss